Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Pożyczka hipoteczna

Jeśli jesteś właścicielem domu lub mieszkania, a potrzebujesz środków na dowolny cel, idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie wzięcie pożyczki hipotecznej i zabezpieczenie jej posiadaną nieruchomością.

 • Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel (nie wymaga udokumentowania wykorzystanych środków);
 • Pożyczka udzielana jest w złotych polskich (zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym);
 • Maksymalny okres trwania umowy pożyczki – 15 lat;
 • Minimalna kwota pożyczki wynosi:
  10 000,00 zł;
 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi:
  2 000 000,00 zł;
 • Podstawowe zabezpieczenie pożyczki stanowi hipoteka i cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych  oraz inne ustalane indywidualnie z Klientem;
 • Istnieje możliwość wcześniej spłaty pożyczki, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
 • Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych”
 • Oprocentowanie zmienne lub okresowo-stałe;

 

Jeżeli masz już pożyczkę hipoteczną w naszym Banku, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 

Dokumenty do pobrania:

Dane do formularza informacyjnego pożyczki hipotecznej
Wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Informacja o poręczycielach

 

Przykład reprezentatywny:

1. Pożyczka hipoteczna - oprocentowanie zmienne - spłaty równe (raty annuitetowe)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,78% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki: 378 000,00 PLN, okres obowiązywania umowy pożyczki: 132 miesiące; oprocentowanie pożyczki: 7,75% w skali roku – wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR  3M w wysokości 5,85% i marży Banku w wysokości 1,90 p.p. Łączna liczba rat: 132. Ostatnia rata pożyczki  jest ratą wyrównującą i wynosi 4 266,35 PLN,  pozostałe 131 rat stanowią równe raty kapitałowo-odsetkowe (annuitetowe) w wysokości 4 265,46 PLN każda. Całkowity koszt pożyczki 197 488,61 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie obowiązywania umowy pożyczki: 185 041,61 PLN, opłata przygotowawcza: 0,10% wynosząca 378,00 PLN oraz prowizja za udzielenie pożyczki: 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 11 340,00 PLN (dla osób posiadających rachunek ROR od 1 miesiąca), prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 5,00zł/ mies. tj. 660,00 PLN za cały okres trwania pożyczki, podatek PCC 19,00 PLN, zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki po spłacie pożyczki 50,00 PLN. Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 575 488,61 PLN.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku  ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć  lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 marca 2024r. na reprezentatywnym przykładzie dla pożyczki hipotecznej.

 

2. Pożyczka hipoteczna - oprocentowanie okresowo stałe - spłaty równe (raty annuitetowe)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,70% dla następujących założeń: całkowita kwota pożyczki: 378 000,00 PLN, okres obowiązywania umowy pożyczki: 132 miesiące; oprocentowanie okresowo - stałe pożyczki w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,65% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,75% w skali roku wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 5,85% i marży Banku w wysokości 1,90 p.p. Łączna liczba rat: 132: w tym 60 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowe) w wysokości 4 245,25 PLN (wysokość rat w 5-letnim okresie oprocentowania stałego), 71 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) w wysokości 4 259,88 PLN (wysokość rat w okresie oprocentowania zmiennego). Ostatnia rata kredytu jest ratą wyrównującą i wynosi 4 010,62 PLN.

Całkowity koszt pożyczki 195 624,10 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie trwania pożyczki: 183 177,10 PLN, opłata przygotowawcza: 0,10% wynosząca 378,00 PLN oraz prowizja za udzielenie pożyczki: 3,00% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 11 340,00 PLN, prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 5,00zł/ mies. tj. 660,00 PLN za cały okres trwania pożyczki, podatek PCC 19,00 PLN, zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki po spłacie pożyczki 50,00 PLN. Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 573 624,10 PLN.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania według formuły zmiennej, oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 marca 2024r. na reprezentatywnym przykładzie dla pożyczki hipotecznej.

 

Przyznanie pożyczki hipotecznej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty pożyczki, daty uruchomienia pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem pożyczki hipotecznej określa regulamin.