Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP) to nowy rodzaj konta osobistego (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) regulowany znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych z dnia 30 listopada 2016 r., która nakłada na Banki, SKOKi oraz inne instytucje finansowe wymóg świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego od dnia 08.08.2018r.

 

Kto może skorzystać z oferty?

Podstawowy rachunek płatniczy (konto indywidualne) przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w PLN, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego tj:

 • wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 • wypłat gotówki z rachunku z bankomatu lub w placówce Banku  na terytorium EOG;
 • na terytorium EOG transakcji płatniczych, o których mowa powyżej, w szczególności na urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, w placówkach Banku lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku.

Z oferty PRP mogą także skorzystać osoby małoletnie powyżej 13 roku życia oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

 

Jakie korzyści dla posiadacza PRP?

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku;
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej;
 • 0 zł za dokonywanie w PL i na terytorium UE transakcji płatniczych (przy użyciu karty lub przez internet)
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce Banku;
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty w bankomatach lub terminalach (jeżeli została zawarta stosowna umowa) oraz wpłatomatach własnych Banku;
 • 0 zł za pięć pierwszych, standardowych poleceń przelewu lub zleceń stałych w miesiącu kalendarzowym;
 • 0 zł za pięć pierwszych wpłat lub wypłat w obcych bankomatach i wpłatomatach na terenie Polski

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest darmowy w zakresie określonym w Ustawie o usługach płatniczych. W pozostałym zakresie za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych"

Środki zgromadzone na PRP objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

 

Jakie ograniczenia dla posiadacza PRP?

 • Rachunek otwierany jest wyłącznie dla klienta indywidualnego, brak  możliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego;
 • Brak możliwości skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku, z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe;
 • Brak możliwości dokonywania wypłat gotówki i transakcji płatniczych poza terytorium państw członkowskich EOG
 • Zgodnie z ustawą, pięć transakcji zlecanych dla PRP ma być całkowicie bezpłatne. Po przekroczeniu tego limitu Bank pobiera prowizję, jednak nie wyższą od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy dla podobnych produktów. Takie same zasady będą odnosiły się do wypłat z bankomatów obcych.

Lista bankomatów, z których można wypłacać bez prowizji dostępna w zakładce bankomaty.

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnej placówce  Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o PRP

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym PRP

Objaśnienia pojęć zawartych w wykazie usług reprezentatywnych

Godziny graniczne realizacji przelewów

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

Przenoszenie rachunków - Przewodnik dla Klienta