Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Co robić, jeśli zgubisz kartę płatniczą?

W razie kradzieży bądź utraty karty możesz zgłosić ten fakt pod numerem telefonu:

+48 801 321 456  lub +48 86 215 50 50

Telefon jest czynny 24 godziny 7 dni w tygodniu. Możesz również zastrzec kartę:

  • osobiście lub telefonicznie w jednostce banku, która wydała kartę,
  • telefoniczne zastrzeżenie karty należy w ciągu 7 dni potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę,
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.