Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej angażując się w rozwój gospodarczy, kulturalny i sportowy naszego regionu, przeznacza część wypracowanych zysków wspierając działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bank wspiera finansowo miejscowe inicjatywy z zakresu:

  • oświaty
  • kultury
  • kultury fizycznej
  • ratownictwa ludności
  • opieki społecznej

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu wprowadzające trzecioklasistów  w świat finansów i bankowości 2023
 
Uczniowski Klub Sportowy BESKID | Zawodnicy w barwach BSMD | Sezon 2023