Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej angażując się w rozwój gospodarczy, kulturalny i sportowy naszego regionu, przeznacza część wypracowanych zysków wspierając działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bank wspiera finansowo miejscowe inicjatywy z zakresu:

  • oświaty
  • kultury
  • kultury fizycznej
  • ratownictwa ludności
  • opieki społecznej

 

👨‍🏫 EDUKUJEMY 👇 Praktyczna lekcja bankowości w Szkole Podstawowej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie 2024

 

🪻🐥🌷 NIEDZIELA PALMOWA W RABIE NIŻNEJ 🐔🌷🐥🐣 
Konkurs palm oraz zebranie grupy członkowskiej 24 marca 2024