Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

 

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej dokłada szczególnych starań w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych portali internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej informacji o użytkownikach Portalu internetowego Banku (www.bsmszana.pl).

 

Administrowanie

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej w celu zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, informuje, że Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Podane przez Państwa w dedykowanych formularzach kontaktowych dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. Administrator zbiera wyłącznie dane, które służącą do świadczenia wybranej przez Państwa usługi, odpowiedzi na skierowane do Banku zapytania, w celach marketingowych związanych z reklamą produktów bankowych, przekazania informacji na temat oferty Banku oraz archiwalnym i statystycznym (Google Analytics).

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Portalu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały przekazane.

Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób

 

Ujawnianie danych

Zebrane przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do własnego użytku. Przekazanie jakichkolwiek informacji osobom trzecim, może odbyć się jedynie w związku z wymaganiami przepisów obowiązującego prawa, bądź też w wyniku zawartej umowy z partnerami handlowymi, którzy gwarantują ochronę Państwa praw i prywatności.

 

Gromadzenie danych

W serwisach internetowych Banku wykorzystywane są pliki cookies (tzn. „ciasteczka”), są to małe pliki danych umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzeniu przez przeglądarkę internetową.

W plikach przechowywane są informacje o użytkowniku i jego preferencjach.

Dzięki zainstalowanym plikom cookies jest możliwe:

  • dostosowanie zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik po przejściu na kolejne podstrony serwisu nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu zastosowane zostały dwa rodzaje plików cookies:

  • cookies tymczasowe – często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW.
  • cookies stałe – pozostające na dłużej w przeglądarce, także po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

  • funkcjonalne – niezbędne, by strona funkcjonowała prawidłowo;
  • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji bez identyfikacji danych osobowych;

 

Jakie pliki cookies są używane?

Nazwa cookies
Domena Typ Czas trwania
Opis
XSRF-TOKEN  bsmszana.pl funkcjonalny 2 godziny Ten plik cookie zapisano, aby pomóc w zabezpieczeniu witryny i zapobieganiu atakom typu Cross-Site Request Forgery.
_ga_* bsmszana.pl statystyczny 400 dni Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony.
_ga bsmszana.pl statystyczny 400 dni Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych dotyczących gości, sesji i kampanii oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
cmswizja_session bsmszana.pl inny 2 godziny -
JSESSIONID ebank.bsmszana.pl funkcjonalny sesyjny Niezbędny do poprawnego działania Systemu eBankNet. Tworzony tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL.
JSESSIONID efirma.bsmszana.pl funkcjonalny sesyjny Niezbędny do poprawnego działania Systemu eCorpoNet. Tworzony tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL.
XSRF-TOKEN efirma.bsmszana.pl funkcjonalny sesyjny Ten plik cookie zapisano, aby pomóc w zabezpieczeniu witryny i zapobieganiu atakom typu Cross-Site Request Forgery.

 

Jak uniknąć instalowania plików cookie?

Znacząca część przeglądarek domyślnie pozwala na instalowanie plików cookie. Aby zapobiec zapisywaniu tego typu plików na komputerze, wystarczy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookie znajdziesz w plikach pomocy danej przeglądarki.

W dowolnym momencie można usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na komputerze lub urządzeniu. Szczegółowy opis sposobu usunięcia plików można znaleźć w plikach pomocy danej przeglądarki.

Niewyrażenie zgody na instalację plików cookie, nie stanowi problemu przy korzystaniu z naszego serwisu, może to jednak spowodować utratę możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności i wówczas użytkowanie serwisu może nie być optymalne.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Zgoda wyrażona przez Państwa za pośrednictwem Serwisu może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

 

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również modyfikacji lub usunięcia danych prosimy kierować na adres: sekretariat@bsmszana.pl

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej