Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Wspominamy zasłużone osoby, które przez wiele lat tworzyły historię naszego Banku.  ŚP. Maria Antos

Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej w latach 1976 - 2019

 

W lokalnym środowisku Pani Maria znana była jako działaczka społeczna, kobieta powszechnie lubiana i szanowana. Przez całe życie aktywnie uczestniczyła w tworzeniu lokalnych inicjatyw i grup społecznych.  Pomimo sędziwego wieku,  w pełni pozytywnej energii i zaangażowania realizowała swoje społeczne obowiązki.  Kontakt z drugim człowiekiem dawał jej radość, co odwzajemniała życzliwością, otwartością i szacunkiem w stosunku do innych. 

Przez 43 lata pełnienia swojej funkcji w Banku, nieprzerwanie jako Członek Zarządu była aktywnym uczestnikiem przemian, jakie zachodziły w sektorze polskiej bankowości spółdzielczej. Uczestniczyła w podejmowaniu ważnych dla rozwoju Banku decyzji, a w swoich działaniach zawsze kierowała się jego dobrem. Pani Maria była wzorcowym przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, sumiennie wypełniając swoje zawodowe obowiązki. Dla wszystkich pracowników była zawsze niekwestionowanym autorytetem.  Zapamiętamy ją jako pogodną kobietę, zasłużonego spółdzielcę - człowieka prospołecznego o wysokiej kulturze osobistej. 

ŚP. Maria Antos odeszła 24 lutego 2019r. w wieku 88 lat.