Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

TABELA OBOWIĄZUJĄCA

Tabela oprocentowania przyjęta Uchwałą Zarządu Banku nr 01/X/2023 w dniu
05 pażdziernika 2023r. obowiązująca od dnia 09 października 2023r.

 

Informacja o wskaźnikach referencyjnych stosowanych przez Bank

Podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi wykorzystywanymi przez Bank do konstrukcji oprocentowania produktów bankowych są wskaźniki WIBID/WIBOR opracowywane przez administratora wskaźników referencyjnych - GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Zasady opracowywania i wartości powyższych wskaźników referencyjnych publikowane są na stronie internetowej https://gpwbenchmark.pl/