Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe to najpewniejszy, najbezpieczniejszy i najłatwiejszy sposób na pomnażanie Twoich oszczędności.

  • Najpewniejszy, bo lokując pieniądze na rachunku terminowym nie ponosisz żadnego ryzyka – możesz tylko zyskać. Z góry wiesz, ile zarobisz – wystarczy tylko dotrzymać okresu umownego.
  • Najbezpieczniejszy, bo depozyty zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).
  • Najłatwiejszy, bo wystarczy jedynie 200,00zł, by założyć lokatę!

 

Najważniejsze cechy lokat:

  • oferujemy lokaty z okresem zadeklarowania 1,3,6,12 miesięcy,
  • odsetki podlegają kapitalizacji po upływie okresu utrzymania wkładu,
  • kapitał wraz z odsetkami zostaje przedłużony na kolejny okres zadeklarowany, chyba że zostanie złożona inna dyspozycja,
  • po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, możesz podjąć dopisane odsetki w dowolnym momencie, bez konieczności zerwania lokaty,
  • brak opłat za założenie i utrzymanie lokaty.

 

Aktualne oprocentowanie depozytów sprawdzisz w "Tabeli oprocentowanie kredytów i depozytów w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej".