Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozliczenia dewizowe

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Zrzeszającego – Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

BIC BANKU/SWIFT CODE BANKU – POLUPLPR

 

Przekazy zagraniczne realizowane za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej charakteryzują się:

 • Szybką i bezpieczną realizacją przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO.
 • Szybką i prostą formą rozliczenia transakcji w obrocie dewizowym
 • Niskim kosztem obsługi
 • Możliwością indywidualnego negocjowania kursu walutowego w przypadku poleceń wypłaty przekraczających równowartość 20 000,00 PLN

 

Koszty realizacji przekazu zagranicznego uzależnione są od:

 • Rodzaju przelewu: SEPA oraz polecenie wypłaty
 • Daty waluty (przelew standardowy, ekspresowy)
 • Opcji kosztowej (OUR, SHA)

 

Przelewy zagraniczne wychodzący

Aby zrealizować przekaz dewizowy należy:

 • posiadać rachunek w naszym Banku
 • przedstawić dowód osobisty,
 • posiadać dane odbiorcy, tj.
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • nr konta w formacie IBAN. Sprawdź poprawność IBAN.
 • kod SWIFT/BIC banku odbiorcy

 

Opcje kosztowe

Podczas składania dyspozycji zlecenia zagranicznego, masz do wyboru trzy opcje kosztowe:

 • OUR – wszystkie koszty przekazu zagranicznego pokrywa zleceniodawca przelewu
 • SHA – koszty dzielone „pół na pół”, zleceniodawca pokrywa koszty banku krajowego, odbiorca – koszty banków zagranicznych.

Pamiętaj: zgodnie z art.38 Ustawy o usługach płatniczych z dn. 19-08-2011r. jeśli wysyłasz przelew zagraniczny do kraju Unii Europejskiej oraz jeśli realizacja tego przelewu nie wiąże się z przeliczeniem waluty, jedyna dostępna opcja kosztowa to opcja SHA, tj. np. przelew do Niemiec w walucie EUR z rachunku walutowego EUR, jeśli natomiast wysyłasz przelew w EUR z rachunku w Banku prowadzonego w złotówkach, masz do wybory opcje SHA oraz OUR.

 

Data waluty

Dyspozycja przekazu dewizowego przyjęta przez Bank jest realizowana w trybie standardowym:

 • z datą waluty „spot”, jeśli zostanie złożona w Banku do godziny 15:00
 • z datą waluty „spot”+1 dzień roboczy, jeśli zostanie złożona w Banku po godz. 15:30 lub w soboty robocze.

Dla zleceń w walutach USD, EUR i GBP istnieje możliwość realizacji przekazu w trybie pilnym (data waluty DZIŚ). Realizacja przekazu w trybie pilnym  wymaga dodatkowej dyspozycji Zleceniodawcy oraz wiąże się z pobraniem dodatkowych opłat, zgodnie z właściwą taryfą opłat, mającą zastosowanie dla danej kategorii Klienta.

Pilny tryb realizacji przekazu (data waluty DZIŚ) oznacza, że jest on wykonany:

 • w tym samym dniu, w którym złożona została dyspozycja, jeśli wpłynęła ona do banku do godz. 12:00
 • w następnym dniu roboczym, jeśli dyspozycja przekazu złożona została po godz. 12:00.

 

Przelewy zagraniczne przychodzące

Jeśli chcesz, by na Twoje konto wpłynęły pieniądze z zagranicy musisz podać osobie realizującej przelew zagraniczny następujące dane:

 • Imię, nazwisko i adres
 • Nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (jest to bank, za pośrednictwem którego realizujemy przekazy zagraniczne)
 • SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR
 • 28-znakowy nr rachunku w formacie IBAN, tj. numer NRB Twojego rachunku poprzedzony kodem kraju, czyli PL, np. PL12880800060010000012340001