Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Polecenie wypłaty to instrukcja płatnicza w dowolnej walucie skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, polegająca na dokonaniu wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

 

Aby zrealizować przelew zagraniczny wystarczy:

  • Posiadać konto w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej
  • Udać się do dowolnej placówki naszego Banku
  • Posiadać dane odbiorcy zagranicznego, takie jak:
    • Imię, nazwisko, adres
    • Nr rachunku w formacie IBAN
    • Kod SWIFT (BIC)