Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Kredyt mieszkaniowy

  • Kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest m.in. na budowę, remont, zakup działki, domu lub mieszkania;
  • Kredyt udzielany jest w złotych polskich (zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym);
  • Maksymalny okres kredytowania – 25 lat;
  • Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego to 10 000,00 zł;
  • Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego to 3 000 000,00 zł;
  • Oprocentowanie zmienne lub okresowo-stałe;
  • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
  • Możliwość wypłaty w transzach, odsetki liczone od wykorzystanego zadłużenia;
  • Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych”

 

Jeżeli masz już Kredyt mieszkaniowy w naszym Banku, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 

Dokumenty do pobrania:

Dane do formularza informacyjnego kredyty mieszkaniowego
Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Informacja o poręczycielach

 

Przykład reprezentatywny:

1.  Kredyt mieszkaniowy – oprocentowanie zmienne - spłaty równe (raty annuitetowe)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,52% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 591 300,00 PLN, okres kredytowania: 252 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,05% w skali roku – wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości 5,85% i marży Banku w wysokości 2,20 p.p. Łączna liczba rat: 252. Ostatnia rata kredytu jest ratą wyrównującą i wynosi 4 874,69 PLN, pozostałe 251 rat kredytu stanowią równe raty kapitałowo-odsetkowe (annuitetowe) w wysokości 4 871,96 PLN każda. Całkowity koszt kredytu: 644 269,95 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 636 436,65 PLN, opłata przygotowawcza wynosząca 500,00 PLN oraz prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 913,00 PLN, prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 5,00zł/ mies. tj. 1 260,00 PLN za cały okres kredytowania, podatek PCC 19,00 PLN, zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki po spłacie kredytu 50,00 PLN. Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1 235 478,65 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 marca 2024r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu mieszkaniowego.

 

2. Kredyt mieszkaniowy – oprocentowanie okresowo stałe - spłaty równe (raty annuitetowe)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,47% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 591 300,00 PLN, okres kredytowania: 252 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,95% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,05% w skali roku – wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w wysokości: 5,85% i marży Banku w wysokości 2,20 p.p.  Łączna liczba rat: 252: w tym 60 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowe) w wysokości 4 834,63 PLN (wysokość rat w 5-letnim okresie oprocentowania stałego), 191 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowe) w wysokości 4 868,63 PLN (wysokość rat w okresie oprocentowania zmiennego). Ostatnia rata kredytu jest ratą wyrównującą i wynosi 3 617,13 PLN.

Całkowity koszt kredytu: 640 045,26 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 632 303,26 PLN, opłata przygotowawcza wynosząca 500,00 PLN oraz prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 913,00 PLN, prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 5,00zł/ mies. tj. 1 260,00 PLN za cały okres kredytowania, podatek PCC 19,00 PLN, zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki po spłacie kredytu 50,00 PLN. Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1 231 345,26 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania według formuły zmiennej, oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.  

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 marca 2024r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu mieszkaniowego.

 

Przyznanie kredytu mieszkaniowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytui, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego określa regulamin.