Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Kredyt gotókowy "Niższy Rachunek"

Z kredytem gotówkowym "Niższy Rachunek" możesz sfinansować przedsięwzięcie termomodernizacyjne pozwalające na zmniejszenie zużycia energii w swoim domu!

Kredyt gotówkowy "Niższy Rachunek" stanowi ofertę promocyjną. Czas obowiązywania promocji:  od 01.11.2023r. do 31.10.2024r.

 
Szczegóły promocji:

Rodzaj kredytu – gotówkowy dla klientów indywidualnych

Wysokość kredytu – od 3 000,00 zł
do 150 000,00 zł

Okres kredytowania – od 1 do 60 miesięcy

Oprocentowanie - zmienne w wysokości 8,90% w stosunku rocznym

Prowizja - 2% min. 100,00 zł od kwoty udzielonego kredytu

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku - BRAK

 

Warunki udzielenia kredytu:

  1. Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego podlegającego remontowi;
  2. Wnioskodawca musi posiadać lub otworzyć rachunek płatniczy w Banku i utrzymać go w okresie kredytowania;
  3. Rozliczenie kredytu następuje poprzez udokumentowanie fakturami (rachunkami) 50% poniesionych kosztów na termomodernizację.

 

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na termomodernizację budynku mieszkalnego a w szczególności na:

  • zakup i instalację kolektorów słonecznych wraz z osprzętem;
  • zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem;
  • wymianę instalacji grzewczej;
  • izolację termiczną budynku;
  • wymianę okien;
  • zakup podgrzewacza gazowego;

To tylko część elementów, których wymiana pozwoli na obniżenie wysokich kosztów ogrzewania wynikających z nieefektywnego zużycia energii. Każde przedsięwzięcie remontowe prowadzące do zmniejszenia zużycia energii jest przesłanką do wnioskowania o kredyt. 

Szerszy zakres usług oraz wykaz rodzajów materiałów budowlanych i urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, na które może zostać przeznaczony kredyt gotówkowy "Niższy Rachunek" możecie znaleźć w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489)

 

Warto wiedzieć:

Korzystając z kredytu gotówkowego "Niższy Rachunek" koniecznie zapoznaj się z artykułem na temat nowej ulgi podatkowej tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Od 15.05.2020r. możesz skorzystać z nowych uproszczonych zasad przyznawania dotacji w ramach Programu "Czyste Powietrze" Istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych) z zastrzeżeniem, iż realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020r.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o kredyt gotówkowy "Niższy Rachunek"

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

 

 

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego w ofercie „Niższy Rachunek” wynosi: 10,69% przy następujących założeniach: kwota kredytu: 30 000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 60 miesięcy, oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 8,90% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi
7 671,08 PLN, na który składają się: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 6 771,08 PLN, opłata przygotowawcza 0,00 PLN, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 600,00 PLN (2,00% min. 100,00 PLN) płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu, prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 5,00zł/ mies. tj. 300,00 PLN za cały okres kredytowania. Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 37 671,08 PLN. Kredyt wraz z odsetkami jest spłacany w 59 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), pierwsza rata jest ratą wyrównującą. Najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 850,55 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18 października 2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu gotówkowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu gotówkowego "Niższy Rachunek" określa regulamin.