Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Przekazy zagraniczne przychodzące

Jeśli chcesz, by na Twoje konto wpłynęły pieniądze z zagranicy musisz podać osobie realizującej przelew zagraniczny następujące dane:

  • Imię, nazwisko i adres
  • Nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (jest to bank, za pośrednictwem którego realizujemy przekazy zagraniczne)
  • SWIFT/BIC CODE: POLUPLPR
  • 28-znakowy nr rachunku w formacie IBAN, tj. numer NRB Twojego rachunku poprzedzony kodem kraju, czyli PL, np. PL12880800060010000012340001