Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Prowadzi swą działalność w nowoczesnych 11 placówkach na terenie województwa małopolskiego.

Jeśli masz pytania skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 93 100

 

Informacje formalno - prawne:

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej z siedzibą 34-730 Mszana Dolna, ul. M.M. Kolbego 13 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS - 0000125726

NIP: 7370003997
REGON: 000499353

Informacja w sprawie identyfikacji klientów

 

Statut

Statut Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej