Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Konto z Plusem (rachunek oszczędnościowy) z pewnością spełni Twoje oczekiwania, jeśli jesteś oszczędny i jednocześnie potrzebujesz mieć bieżący dostęp do swoich pieniędzy.

Na tym rachunku możesz gromadzić środki, od których co kwartał uzyskasz odsetki w wysokości 2,00% w skali roku. Nie jesteś jednak zobowiązany do utrzymania pieniędzy na rachunku przez określony okres czasu. Możesz dowolnie wpłacać i wypłacać środki, nie tracąc odsetek.

Posiadaczem rachunku może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konto z Plusem może być otwarte dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny. Możesz posiadać w Banku wiele rachunków oszczędnościowych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie ani za prowadzenie Konta z Plusem.

Jedna operacja w miesiącu niezależnie od kwoty (wypłata gotówkowa, polecenie przelewu zewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego) jest całkowicie darmowa. Druga i kolejna operacja tego typu wiąże się z prowizją w wysokości 0,25% min. 5 zł. 

Szczegółowe warunki i opłaty związane z prowadzeniem Konta z Plusem określone są w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klienta indywidualnego.

Informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem oszczędnościowym Konto z Plusem znajdziesz w dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym.

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Konto z Plusem

Objaśnienia pojęć zawartych w wykazie usług reprezentatywnych

Godziny graniczne realizacji przelewów