Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o Wakacje kredytowe.

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Kontakt w sprawie Ustawowych Wakacji Kredytowych (18) 26 93 100

DO POBRANIA: WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY

Wniosek możesz wydrukować, uzupełnić oraz podpisać osobiście, po czym złożyć do Banku w dogodnej dla Ciebie formie. Wniosek możesz również uzupełnić i podpisać elektronicznie, zapisując uzupełniony wniosek na dysku twardym i np. podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Tak uzupełniony i podpisany wniosek możesz złożyć do Banku w dogodnej dla Ciebie formie.

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty:

 • przez bankowość elektroniczną eBankNet,
 • mailowo na adres: wakacjekredytowe@bsmszana.pl
 • korespondencyjnie drogą pocztową,
 • osobiście w Placówce Banku.

 

Instrukcja składania wniosku przez eBankNet (krok po kroku)

 1. Aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu przez bankowość elektroniczną eBankNet, należy wypełnić wniosek i zapisać na dysku twardym: link
 2. W swojej bankowości eBankNet odszukaj ikonę „Kontakt”, a następnie wybierz „Nowa wiadomość”.
 3. Z kategorii wiadomości wybierz Wniosek o Ustawowe „wakacje kredytowe”, a w treści wiadomości podajemy krótką informację o wniosku.
 4. Następnie przechodzimy do kategorii „Załącznik – Dodaj załącznik” i wybieramy wcześniej zapisany wniosek na dysku twardym.
 5. Pamiętaj, że wniosek musi być podpisany przynajmniej przez jednego Kredytobiorcę składającego wniosek, a wzór podpisu musi być zgodny z umową kredytową lub kartą wzorów podpisów obowiązującą w Banku. Kredytobiorcy mogą również podpisać wniosek podpisami elektronicznymi tj. podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: https://epuap.login.gov.pl
 6. Klikamy wyślij i autoryzujemy wiadomość.

 

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.
 • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.

Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.