Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Mszana Dolna to niewielkie miasteczko (około 8 tys. mieszkańców) o bogatej historii sięgającej 1254 roku. Mszana Dolna leży w zachodniej części Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby, 50 km na południe od Krakowa, 50 na północ od Zakopanego.

Początki działalności bankowej w Mszanie Dolnej datują na rok 1909. Wtedy to powstała Spółka Oszczędności i Pożyczek w Mszanie Dolnej.W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

  • ks. Dziekan Wincenty Jankowski - jako przewodniczący,
  • Jan Ciećkiewicz (Naczelnik Urzędu Podatkowego) - jako z-ca przewodniczącego,
  • Józef Łabuz, Piotr Muniak, Józef Paś i Michał Stachura - jako członkowie.

Terenem działania Banku Spółdzielczego były: Miasto Mszana Dolna i Gminy: Lubień i Niedźwiedź. W okresie swojej działalności Bank wielokrotnie zmieniał nazwę, zachował jednak ciągłość działania. Na terenie tym działały Kasy Stefczyka w Olszówce i Niedźwiedziu. W 1949 roku doszło do przyłączenia Kasy Stefczyka w Olszówce przez Kasę Stefczyka w Niedźwiedziu, zaś w 1950 roku Kasa Stefczyka w Niedźwiedziu została przyłączona do Gminnej Kasy Spółdzielczej w Mszanie Dolnej. W 1975 roku do Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej został przyłączony teren gminy Lubień wraz z działającym tam Oddziałem Banku Spółdzielczego w Pcimiu.

Do długoletnich członków organów samorządowych i pracowników Banku, którzy wnieśli duży wkład pracy w umacnianie pozycji BS na rynku lokalnym należeli:

  • w okresie międzywojennym: ks. Dziekan Józef Stabrawa - Przełożony Zarządu Kasy Stefczyka w latach 1919 - 1928 (zamęczony w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r.)
  • w okresie powojennym: Franciszek Knapczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1947 - 1950 r. a następnie od 1950- 1992 r. Prezes Zarządu Banku, w tym do 1979 r. kierujący bieżącą działalnością Banku oraz Michał Gacek - kasjer od 1946 - 1947 r., członek zarządu i Główny Księgowy Banku do 1977 roku.

W 2009r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej obchodził 100-lecie swojej działalności. Już przez cały wiek, Bank dba o swoich Klientów, z roku na rok poszerzając swoją ofertę. Do Klientów Banku należy wiele mniejszych i większych firm z całego województwa małopolskiego, jak również bardzo wielu Klientów indywidualnych.

Po 43 latach pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku odeszła Pani Maria Antos. Zmarła w dniu 24 lutego 2019r. Zapamiętamy ją jako kobietę życzliwą, serdeczną i ciepłą, a także jako wzorcowego przedstawiciela grupy spółdzielców. Czytaj więcej 

 

1 czerwca 2019r.

Zmiana lokalizacji centrali Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

Z dniem 1 czerwca 2019 roku decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej przeniesiono główną siedzibę Banku do nowo wybudowanego budynku bankowego zlokalizowanego przy ulicy M.M. Kolbego 13.

Na miejsce swojej nowej siedziby Zarząd wybrał centralną część miasta Mszana Dolna, biegnącą wzdłuż  głównej ulicy miasta, gdzie od zarania dziejów mieściło się centrum kulturowo-edukacyjne. Jak podają źródła historii w okresie międzywojennym pod adresem Maksymiliana Marii Kolbego 13 znajdowała się szkoła męska, która wraz z upływem czasu zmieniała swoje funkcje społeczne. W połowie II wojny światowej budynek szkoły został przejęty przez  żandarmerię niemiecką, a po wojnie znów zaczął spełniać swoją funkcję społeczno edukacyjną – w budynku mieściła się szkoła zbiorcza z internatem, a w latach 90-tych filia szkoły muzycznej z Tymbarku.

W 2009r. w ramach przetargu nieograniczonego Bank zakupił od Miasta Mszana Dolna działkę wraz z budynkiem. Budynek nie nadawał się do użytkowania, dlatego też w 2012 roku został wyburzony. Od tego roku pod adresem Maksymiliana Marii Kolbego 13 rozpoczęły się prace przygotowujące plac pod budowę nowej centrali Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

 

8 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej centrali Banku.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego dnia. Czytaj więcej

 

Obecnie działalnością Banku kieruje 4-osobowy Zarząd w składzie:

  • Jerzy Wójciak - Prezes Zarządu
  • Andrzej Pieron - Wiceprezes Zarządu
  • Marek Gach - Wiceprezes Zarządu
  • Monika Malec - Członek Zarządu


Naszym klientom oferujemy pełną gamę produktów bankowych we własnych, nowocześnie wyposażonych 11 placówkach. Liczna załoga z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi, z wykorzystaniem technik informatycznych, zapewnia wysoki poziom usług bankowych.
Sytuacja finansowa Banku jest ustabilizowana, o czym świadczą dobre wyniki finansowe, stały wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego, depozytów i funduszy własnych.