Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Oprocentowanie udziałów członkowskich.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej informuje Członków Banku o możliwości pobrania należnego oprocentowania od udziałów członkowskich za rok 2022.

Na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia oprocentowanie udziałów za rok 2022 wynosiło 8,00%.

Oprocentowanie można pobrać w kasach wszystkich placówek Banku po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

 

Udziały członkowskie wypowiedziane i osób zmarłych.

Informujemy byłych Członków Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej i ich prawomocnych spadkobierców o możliwości pobrania wypowiedzianych udziałów członkowskich w latach 2019-2023.

Udziały wypowiedziane wypłacają kasy we wszystkich placówkach Banku po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości do rąk byłych Członków Banku lub ich prawomocnych spadkobierców.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z §18 Statutu Banku roszczenia o wypłatę wypowiedzianych udziałów przedawniają się z upływem 3 lat.

  • Udziały wypowiedziane w 2019 roku, a postawione do dyspozycji w dniu 11.08.2020 roku przedawniają się w dniu 11.08.2023 roku.
  • Udziały wypowiedziane w 2020 roku, a postawione do dyspozycji w dniu 23.06.2021 roku przedawniają się w dniu 23.06.2024 roku.
  • Udziały wypowiedziane w 2021 roku, a postawione do dyspozycji w dniu 21.06.2022 roku przedawniają się w dniu 21.06.2025 roku.
  • Udziały wypowiedziane w 2022 roku, a postawione do dyspozycji w dniu 10.06.2023 roku przedawniają się w dniu 10.06.2026 roku.