Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej angażując się w rozwój gospodarczy, kulturalny i sportowy naszego regionu, przeznacza część wypracowanych zysków wspierając działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bank wspiera finansowo miejscowe inicjatywy z zakresu:

  • oświaty
  • kultury
  • kultury fizycznej
  • ratownictwa ludności
  • opieki społecznej

 

Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Tadusza Kościuszki w Łętowem wprowadzające w świat finansów i bankowości 2024

 

💁Lekcja bankowości w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej 2024