Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja na temat statusu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej w rozumieniu FATCA

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej został zarejestrowany na portalu urzędu skarbowego USA (https://www.irs.gov/), pod następującymi danymi: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, GIIN - ET1NMM.99999.SL.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej z chwilą rozpoczęcia pełnienia obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA w Polsce, rozpoczął procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania rachunków klientów spełniających przesłanki określone w Umowie FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30% podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku Spółdzielczego Mszana Dolna jest w pełni bezpieczne, również dla klientów zagranicznych.

 

Niniejsza wiadomość odzwierciedla aktualny status Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnj i jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Oświadczenie FATCA Klient Indywidualny

Oświadczenie FATCA Klient Instytucjonalny