Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera LINK

 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

Harmonogram publikacji wskaźników:

2024 API PSD2 Bankowość elektroniczna
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 100,00 0,00 99,63 0,37
II kwartał 100,00 0,00 99,91 0,09
III kwartał        
IV kwartał        

 

2023 API PSD2 Bankowość elektroniczna
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 99,96 0,04 99,48 0,52
II kwartał 99,99 0,01 96,97 3,03
III kwartał 100,00 0,00 99,99 0,01
IV kwartał 100,00 0,00 99,95 0,05

 

2022 API PSD2 Bankowość elektroniczna
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 100,00 0,00 100,00 0,00
II kwartał 100,00 0,00 100,00 0,00
III kwartał 99,99 0,01 99,46 0,54
IV kwartał 99,80 0,20 99,87 0,13

 

2021 API PSD2 Bankowość elektroniczna
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
I kwartał 100,00 0,00 99,44 0,56
II kwartał 99,89 0,11 99,91 0,09
III kwartał 100,00 0,00 99,99 0,01
IV kwartał 100,00 0,00 99,91 0,09

 

2019/2020 API PSD2 Bankowość elektroniczna
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 100,00 0,00 98,80 1,20
14.03.2020 r. - 13.06.2020 r. 100,00 0,00 99,82 0,18
14.06.2020 r. - 13.09.2020 r. 100,00 0,00 99,86 0,14
14.09.2020 r. - 13.12.2020 r. 99,99 0,01 99,03 0,97