Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Rachunek bieżący przeznaczony jest m.in. dla:

 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu
 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Stowarzyszeń i organizacji społecznych, w tym organizacji pożytku publicznego
 • Wspólnot mieszkaniowych

Posiadacze Rachunków bieżących zyskują dostęp do szeregu usług i produktów bankowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy, najważniejsze z nich to:

 • System bankowości elektronicznej eFirm@ lub eBankNet;
 • Możliwość prowadzenia rachunku bieżącego w walutach wymienialnych;
 • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze;
 • Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych 24h/na dobę poprzez wrzutnię nocną lub wpłatomaty;
 • Dostęp do informacji o koncie poprzez wyciągi, usługę SMS lub telefonicznie na hasło;
 • Możliwość otwierania rachunków pomocniczych służących do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzenia za ich pomocą rozliczeń pieniężnych;
 • Szybkie i bezpieczne dokonywanie rozliczeń krajowych i zagranicznych;
 • Możliwość korzystnego lokowania nadwyżek finansowych na rachunkach lokat terminowych;
 • Sprawne i terminowe regulowanie zobowiązań za pomocą zleceń stałych i poleceń zapłaty;
 • Możliwość uzyskania dodatkowych środków na prowadzenie bieżącej działalności w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym bądź innego rodzaju kredytu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą;

W zależności od specyfiki i rozmiaru prowadzonej działalności do rachunku możemy zaoferować System Płatności Masowych.

 

Brak prowizji za prowadzenie rachunku bieżącego!

(przez pierwsze 3 m-ce)

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych”.

 

Brak prowizji za otwarcie rachunku dla firm!

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej zapraszamy do dowolnej placówki naszego banku. Zabierz ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Pieczątkę firmową
 • Dokumenty formalno-prawne firmy
 • Inne dokumenty wymagane przez bank, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów

Wystarczy złożyć wniosek o założenie rachunku, podpisać umowę o jego prowadzenie oraz złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.