Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Gwarancja de minimis - wspracie Twojego biznesu!

 

Potrzebny Ci kredyt na prowadzenie bieżącej działalności Twojej firmy, lecz nie masz wystarczającego zabezpieczenia? Teraz to nie problem! W naszym Banku możesz skorzystać z kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących, tj. m.in. Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy naszym Bankiem a Bankiem BPS SA oraz umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPS SA a BGK.

Kto może skorzystać z Gwarancji BGK?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej ocen zdolności kredytowej.

Jakie kredyty objęte mogą zostać Gwarancją BGK?

Na co można przeznaczyć kredyt?

  • Kredyty obrotowe objęte gwarancją KFG mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe.
  • Kredyt inwestycyjny objęty gwarancją KFG musi być wykorzystany zgodnie z celem kredytowania, określonym w umowie kredytu oraz muszą być spełnione warunki uruchomienia kredytu określone w umowie kredytu.

Jaki może by okres kredytowania?

Okres gwarancji udzielonej do dnia 01 stycznia 2024r. wynosi maksymalnie 60 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego, pod warunkiem obniżenia wskaźnika procentowego gwarancji do nie więcej niż 60%.

Jaka może być wysokość Gwarancji BGK?

Kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 60% kwoty kredytu/limitu kredytu.

Maksymalna kwota jednostkowej gwarancji może wynieść 5 mln zł(z uwzględnieniem wykorzystania limitu pomocy de minimis), o ile kredytobiorca nie posiada innych obowiązujących gwarancji de minimis w tym samym banku kredytującym. Jeżeli kredytobiorca posiada czynne gwarancje de minimis, wtedy zaangażowanie z ich tytułu należy uwzględnić przy udzielaniu nowej gwarancji de minimis bądź podwyższaniu obowiązującej gwarancji de minimis, tak aby ich łączna suma nie przekroczyła 5 mln zł.

Jakie są koszty Gwarancji BGK?

Opłata prowizyjna od 1 stycznia 2024r. wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

Jakie są zasady udzielania Gwarancji BGK?

Bardzo proste! Wszystkie formalności załatwisz w naszym Banku.

Jakie jest zabezpieczenie Gwarancji BGK?

Z tytułu udzielonej Przedsiębiorcy gwarancji spłaty kredytu, BGK wymaga zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Jakie są korzyści dla Kredytobiorcy?

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo rzeczowych zabezpieczeń lub ich braku;
  • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK;

 

Zapraszamy!

więcej: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji