Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Kredyt pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

 • Przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej
 • Okres kredytowania – do 10 lat
 • Kredyt pomostowy udzielany jest Klientom posiadającym zdolność kredytową oraz spełniających wymagania formalne niezbędne do uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych
 • Kredyt pomostowy przeznaczony na sfinansowanie wyłącznie kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie/dotację w ramach właściwego Programu Unijnego
 • Spłata kredytu następuje w całości z otrzymanej dotacji
 • Kredyt pomostowy przeznaczony na sfinansowanie do 95% kosztów projektu realizowanego w ramach właściwego Programu. Reszta to środki własne inwestora. Spłata kredytu w części pomostowej następuje z otrzymanej dotacji, natomiast w części uzupełniającej zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Kredytobiorcą
 • Możliwość karencji spłaty kapitału kredytu w części uzupełniającej – max. 2 lata

Dodatkowo doradca zapyta m.in. o:

 • dowód osobisty
 • dane finansowe przedsiębiorstwa za 2 ostatnie lata obrotowe oraz z okresu bieżącego
 • prognozy finansowe na okres kredytowania
 • dane rejestrowy firmy
 • zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości publiczno - prawnych
 • proponowane zabezpieczenie kredytu

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty