Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Kredyt rewolwingowy

  • Krótkoterminowy kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością
  • Kredyt może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako samodzielny kredyt
  • Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania
  • Spłata kredytu rewolwingowego następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytu rewolwingowego
  • Kwota kredytu ustalana indywidualnie z klientem, zależna m.in. od zdolności kredytowej

Dodatkowo doradca zapyta m.in. o:

  • dowód osobisty
  • dane finansowe przedsiębiorstwa za 2 ostatnie lata obrotowe oraz z okresu bieżącego
  • dane rejestrowy firmy
  • zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości publiczno - prawnych
  • proponowane zabezpieczenie kredytu

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty