Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Krótkoterminowy, przyznawany na okres 12 miesięcy, kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • Bank może udzielić kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Kredytobiorcy:
  • Posiadającemu w Banku rachunek bieżący od min. 3 miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek
  • O dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej
  • Posiadającemu zdolność kredytową
 • Każdy wpływ na rachunek odnawia limit kredytu o wielkość dokonanej wpłaty
 • Odsetki liczone są tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, nie od kwoty przyznanej
 • Kredyt w rachunku bieżącym skutecznie poprawia płynność finansową firmy
 • Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności m.in. od wysokości obrotów na rachunku oraz zdolności kredytowej
 • Możliwość przedłużenia kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty kredytu

Dodatkowo doradca zapyta m.in. o:

 • dowód osobisty
 • dane finansowe przedsiębiorstwa za 2 ostatnie lata obrotowe oraz z okresu bieżącego
 • dane rejestrowy firmy
 • zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości publiczno - prawnych
 • proponowane zabezpieczenie kredytu

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty