Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Kredyt inwestycyjny

 • Przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój lub modernizację przedsiębiorstwa, np. m.in. zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportu, nieruchomości, gruntów, przebudowę lub rozbudowę budynków, zakup udziałów, akcji, patentów itp.
 • Kwota kredytu – bez ograniczeń – w zależności od zdolności kredytowej oraz rodzaju przedsięwzięcia
 • Okres spłaty – do 15 lat
 • Spłata kredytu – najczęściej w ratach miesięcznych, ale zawsze harmonogram spłaty kapitału ustalany jest indywidualnie, w zależności od terminu realizacji inwestycji, możliwości Kredytobiorcy itp. 
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Kredytobiorcą w zależności od potrzeb i możliwości
 • Wypłata kredytu – jednorazowo lub w transzach

Dodatkowo doradca zapyta m.in. o:

 • dowód osobisty
 • dane finansowe przedsiębiorstwa za 2 ostatnie lata obrotowe oraz z okresu bieżącego
 • prognozy finansowe na okres kredytowania
 • dane rejestrowy firmy
 • zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości publiczno - prawnych
 • proponowane zabezpieczenie kredytu
 • dokumenty dotyczące planowanej inwestycji

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu zapraszamy do dowolnej placówki naszego Banku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty