ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyty

ebank efirma

KREDYT OBROTOWY

 • Przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.
 • Okres kredytowania – do 60 miesięcy.
 • Spłata kredytu – w ratach miesięcznych lub z jednorazową spłatą, w zależności od indywidualnych preferencji.
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału.
 • Maksymalna kwota kredytu bez ograniczeń, w zależności od zdolności kredytowej Twojego gospodarstwa.
 • Minimum formalności, szybka decyzja kredytowa.

 

 

KREDYT INWESTYCYJNY

 • Przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu rozwój lub modernizację gospodarstwa, np. m.in. zakup maszyn, urządzeń, ciągnika, środków transportu, nieruchomości, gruntów, przebudowę lub rozbudowę budynków, itp.
 • Kwota kredytu – bez ograniczeń – w zależności od zdolności kredytowej oraz rodzaju przedsięwzięcia.
 • Okres spłaty – do 15 lat.
 • Spłata kredytu – w ratach miesięcznych.
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału.
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Kredytobiorcą w zależności od potrzeb i możliwości.
 • Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.
 • Minimalny wkład własny – 20% kosztów inwestycji.
 • Wypłata kredytu – jednorazowo lub w transzach.