Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Jak nadać kod PIN do transakcji internetowych w portalu kartosfera.pl:

 

Możesz zapoznać się również z instrukcją nadawania kodu PIN

 

Nadany przez Ciebie kod pin będzie skutkował dla wszystkich posiadanych kart oraz dla kart wydanych w przyszłości. Kod PIN jest kodem poufnym, przypisanym do karty. Nie należy go ujawniać innym osobom! W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w z dniem 1 stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie:

  • podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w kartoSFERZE, a następnie 
  • kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

 

Przypomnienie jak zalogować się do portalu kartosfera.pl

  • Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania. 
  • Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij opcję „Zarejestruj się”.
    Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika (str. 3)
  • Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.

 

Warto wiedzieć:

W kartoSFERZE, w zakładce „3DS”, pojawi się lista transakcji internetowych Klienta, w których doszło do uwierzytelnienia. Przy każdej z nich będzie przycisk pozwalający na oznaczenie danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy kolejnych transakcjach. Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonać jedynie podając dane swojej karty. Usługa ta może być także wykorzystywana, gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji.

 

Sprawdź również:

Jak aktywować kartę w portalu kartosfera.pl: ------> Zapoznaj się z instrukcją aktywacji karty