ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Władze banku

ebank efirma

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

  • Piotr Huzior - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maria Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Zofia Słowiak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

 

  • Stanisław Andrzej Dudzik,
  • Stanisław Jania,
  • Piotr Lulek,
  • Adam Mokwa,
  • Stanisława Pustelnik,
  • Maria Szczepaniec.

Obecnie działalnością Banku kieruje 4-osobowy Zarząd w składzie:

Jerzy Wójciak Prezes Zarządu
Monika Malec Członek Zarządu
Andrzej Pieron Wiceprezes Zarządu
Marek Gach Wiceprezes Zarządu