ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Władze banku

ebank efirma

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

  • Piotr Huzior - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Maria Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Cecylia Pękała - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

 

  • Dudzik Stanisław Andrzej,
  • Jania Stanisław,
  • Karpierz Andrzej,
  • Mokwa Adam,
  • Pustelnik Stanisława,
  • Słowiak Zofia.

Obecnie działalnością Banku kieruje 4-osobowy Zarząd w składzie:

Jerzy Wójciak Prezes Zarządu
Monika Malec Członek Zarządu
Andrzej Pieron Wiceprezes Zarządu
Marek Gach Wiceprezes Zarządu