ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Władze banku

ebank efirma

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 

 • Piotr Huzior - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Maria Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Cecylia Pękała - Sekretarz Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

 

 • Dudzik Stanisław Andrzej,
 • Jania Stanisław,
 • Karpierz Andrzej,
 • Mokwa Adam,
 • Pustelnik Stanisława,
 • Słowiak Zofia.

Obecnie działalnością Banku kieruje 4-osobowy Zarząd

w składzie:

 

 • Jerzy Wójciak - Prezes Zarządu
 • Marek Gach - Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Pieron - Wiceprezes Zarządu
 • Maria Antos - Członek Zarządu