ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

O Banku

ebank efirma

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej prowadzi swą działalność w nowoczesnych 11 placówkach na terenie województwa małopolskiego. Wybierz w menu powyżej placówkę, z którą chcesz się skontaktować telefonicznie lub napisz do nas maila:

 

w sprawie kredytu - kredyty@bsmszana.pl

w sprawie karty płatniczej - pok@bsmszana.pl

inne - sekretariat@bsmszana.pl

 

Informacje formalno - prawne:

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej z siedzibą 34-730 Mszana Dolna, ul. M.M. Kolbego 13 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS - 0000125726

NIP: 737-000-39-97
REGON:000499353

 

Informacja w sprawie identyfikacji klientów

Statut

Statut Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej