ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

PRZEDSIĘBIORCO!

29 kwietnia br. rusza proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm!

Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

 

Cały proces umorzeń subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowość elektronicznej eBankNet lub eFirma, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,

  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz o umorzenie,

  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,

  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty.

Należy pamiętać, że:

Firmy, których działalność faktycznie wykonywana oraz ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmuje co najmniej jeden z 54 wskazanych rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD, udostępnionych w Regulaminie Tarczy Finansowej PFR 1.0 - będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 % umorzenia subwencji.

 

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r., jak również na dedykowanej stronie Banku BPS w zakładce Koronawirus – działania pomocowe – Tarcza Finansowa 1.0