ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Pożyczka hipoteczna

ebank efirma

Pożyczka hipoteczna

  • Pożyczka może być przeznaczony na dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystanych środków
  • Pożyczka udzielana w złotówkach
  • Maksymalny okres trwania umowy pożyczki – 15 lat
  • Minimalna kwota pożyczki to 10.000,00zł
  • Głównym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej oraz inne ustalane indywidualnie z Klientem
  • Istnieje możliwość wcześniej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych”

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dane do formularza informacyjnego pożyczki hipotecznej

Wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

 
 
 
 
 
 

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej wynosi: 3,04% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki: 117 500,00 PLN, okres kredytowania: 144 miesięcy; oprocentowanie pożyczki: 2,5% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,29p.p. Pierwsza wyrównawcza rata kapitałowa: 812,00 PLN, pozostałe 143 równe raty kapitałowe w wysokości: 816,00 PLN każda. Łączna liczba rat: 144. Całkowity koszt pożyczki 20 896,38 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 17 770,88 PLN, opłata przygotowawcza: 0,1% wynosząca 117,50 PLN oraz prowizja nie kredytowana za udzielenie pożyczki: 2,56% kwoty udzielonej pożyczki wynosząca 3 008,00 PLN. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 138 396,38 PLN.
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty pożyczki.
 

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej zostały dokonane na dzień 15.03.2021 r.

 
Przyznanie pożyczki hipotecznej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty pożyczki, daty uruchomienia pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem pożyczki hipotecznej określa regulamin.