ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyt mieszkaniowy

ebank efirma

Kredyt mieszkaniowy

  • Kredyt przeznaczony na budowę, remont, zakup działki, domu lub mieszkania
  • Kredyt udzielany w złotówkach
  • Maksymalny okres kredytowania – 25 lat
  • Wysokość kredytu oraz zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Klientem
  • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • Możliwość wypłaty w transzach, odsetki liczone od wykorzystanego zadłużenia
  • Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych”

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dane do formularza informacyjnego kredyty mieszkaniowego

Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

 

 


Przykład reprezentatywny:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego wynosi: 2,94% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 409 000,00 PLN, okres kredytowania: 288 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 2,75% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,54 p.p. Pierwsza wyrównawcza rata kapitałowa: 1 460,00 PLN, pozostałe 287 równych rat kapitałowych w wysokości 1 420,00 PLN każda.  Łączna liczba rat: 288. Całkowity koszt kredytu: 141 571,31 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 135 559,01  PLN, opłata przygotowawcza: 0,09% wynosząca 368,10 PLN oraz prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,38% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 644,2 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 550 571,31 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego zostały dokonane na dzień 15.03.2021 r.

 

Przyznanie kredytu mieszkaniowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego określa regulamin.