ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Kredyt mieszkaniowy

ebank efirma

Kredyt mieszkaniowy

  • Kredyt przeznaczony na budowę, remont, zakup działki, domu lub mieszkania
  • Kredyt udzielany w złotówkach
  • Maksymalny okres kredytowania – 25 lat
  • Wysokość kredytu oraz zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie z Klientem
  • Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • Możliwość wypłaty w transzach, odsetki liczone od wykorzystanego zadłużenia
  • Opłaty i prowizje pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych”

 

Dokumenty do pobrania:

Dane do formularza informacyjnego kredyty mieszkaniowego

Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacja o poręczycielach

 

 

Przykład reprezentatywny:

Kredyt mieszkaniowy - oprocentowanie zmienne - spłaty malejące
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego wynosi: 7,54% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 521 000,00 PLN, okres kredytowania: 252 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 7,02% w skali roku - wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 4,27% i marży Banku w wysokości 2,75 p.p. Łączna liczba rat: 252. Pierwsza wyrównująca rata kapitałowa: 2 183,00 PLN, pozostałe 251 równych rat kapitałowych w wysokości 2 067,00 PLN każda. Całkowity koszt kredytu: 395 329,76 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 385 768,96 PLN, opłata przygotowawcza: 0,08% wynosząca 416,80 PLN oraz prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 7 815,00 PLN, prowadzenie rachunku ROR 5,00zł/m-c tj. 1 260,00 PLN za cały okres kredytowania, podatek PCC: 19,00 PLN, zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki po spłacie kredytu 50,00 PLN (zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych). Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 916 329,76 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 maja 2022r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu mieszkaniowego.
 
Kredyt mieszkaniowy - oprocentowanie zmienne - spłaty równe (raty annuitetowe)
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego wynosi: 7,50% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu: 521 000,00 PLN, okres kredytowania: 252 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 7,02% w skali roku – wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 4,27% i marży Banku  w wysokości 2,75 p.p.  Łączna liczba rat: 252. Ostatnia rata kredytu jest ratą wyrównującą i wynosi: 4 124,25 PLN, pozostałe 251 równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych) w wysokości 3 959,43 PLN każda. Całkowity koszt kredytu: 486 527,36 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 476 966,56 PLN, opłata przygotowawcza: 0,08% wynosząca 416,80 PLN oraz prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 7 815,00 PLN, prowadzenie rachunku ROR 5,00zł/m-c tj. 1 260,00 PLN za cały okres kredytowania, podatek PCC: 19,00 PLN, zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki po spłacie kredytu 50,00 PLN (zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych). Wszystkie opłaty i prowizje nie są kosztami kredytowanymi. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1 007 527,36 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 maja 2022r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu mieszkaniowego.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Przyznanie kredytu mieszkaniowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przeprowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od uzgodnionych zabezpieczeń spłaty kredytu, daty uruchomienia kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego określa regulamin.