ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Rachunek oszczędnościowy "Konto z Plusem"

ebank efirma

Konto z Plusem

Konto z Plusem (rachunek oszczędnościowy) z pewnością spełni Twoje oczekiwania, jeśli jesteś oszczędny i jednocześnie potrzebujesz mieć bieżący dostęp do swoich pieniędzy.

Na tym rachunku możesz gromadzić środki, od których co kwartał uzyskasz odsetki w wysokości 0,20% w skali roku. Nie jesteś jednak zobowiązany do utrzymania pieniędzy na rachunku przez określony okres czasu, możesz dowolnie wpłacać i wypłacać środki, nie tracąc odsetek.

 

Posiadaczem rachunku może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Konto z Plusem może być otwarte dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny. Możesz posiadać w Banku wiele rachunków oszczędnościowych. Właściciel może także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

 

Bank nie pobiera opłat za otwarcie ani za prowadzenie Konta z Plusem.

 

 

Wpłaty na Konto z Plusem mogą być wnoszone w formie:

  • gotówkowej we wszystkich bankach i urzędach pocztowych,
  • bezgotówkowej w formie przelewów.

 

Wypłaty z Konta z Plusem mogą być dokonywane w formie:

  • bezgotówkowej, czyli obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu,
  • gotówkowej w każdym oddziale naszego Banku na podstawie ustnej dyspozycji Posiadacza rachunku lub pełnomocnika.

 

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej.

Dokumenty do pobrania:

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym rachunku oszczędnościowego „Konto z Plusem”

Objaśnienia pojęć zawartych w wykazie usług reprezentatywnych

Godziny graniczne realizacji przelewów