ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Karta zbliżeniowa Mastercard PayPass

ebank efirma

Wybierając kartę zbliżeniową Mastercard PayPass do swojego rachunku ROR zyskujesz:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty Mastercard  (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • bezpieczeństwo środków na rachunku - każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
 • łatwy dostęp do gotówki ----> Sprawdź sieć bankomatów/wpłatomatów własnych oraz Grupy BPS
 • realizacja transakcji za pośrednictwem sieci Internet, a dzięki usłudze 3D-Secure bezpiecznie płacisz kartą w internecie ----> Sprawdź możliwości w portalu kartosfera.pl
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku - możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę
 • całodobową możliwość zastrzeżenia karty

Usługi powiązane z kartą

Okres ważności karty

 • Karta płatnicza Mastercard PayPass jest wydawana na okres 3-ch lat.
 • Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie.
 • Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.

Maksymalne dzienne limity transakcyjne ustalone przez Bank

Do każdej karty, Użytkownik może zdefiniować własne limity w ramach maksymalnych, ustalonych przez Bank, dziennych limitów transakcyjnych zaakceptowanych na etapie wnioskowania. Użytkownik karty, może zawnioskować o niższe limity, natomiast podniesienie ich do limitów poniżej wskazanych będzie wiązało się ze złożeniem nowego wniosku w placówce Banku. Użytkownik karty ma możliwość zarządzania limitami w zakresie przyznanych maksymalnych limitów dziennych online - na portalu kartosfera.pl lub osobiście w placówce Banku.

 • dzienny limit transakcji gotówkowych – 5 000 zł
 • dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 5 000 zł
 • dzienny limit transakcji internetowych - 5 000 zł
  (limit transakcji internetowych pomniejsza limit transakcji bezgotówkowych)

 

Kartą Mastercard PayPass można dokonywać płatności do wysokości wolnych środków na rachunku, z uwzględnieniem dziennych limitów transakcyjnych.

Zastrzeżenie karty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

 

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Opłaty

Opłaty za posiadanie karty pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

----------------------
POWIĄZANE ARTYKUŁY:

Płatności zbliżeniowe bez PIN do 100 zł. Visa i Mastercard podnoszą limity!(19.03.2020r.)