ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym

ebank efirma

Zestawienie opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym

21.12.2021 10:00

Klient indywidualny


Szanowni Państwo,


Bank realizując swój ustawowy obowiązek wynikający z Ustawy o usługach płatniczych przystąpił do dystrybucji "Zestawień opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym", które zostały udostępnione w systemie bankowości elektronicznej (eBankNet) lub przesłane do Państwa na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku, gdy posiadacz rachunku nie korzysta z dostępu do systemu eBankNet.


Zgodnie z Ustawą raz w roku Bank ma obowiązek sporządzenia zestawienia opłat do każdego rachunku spełniającego kryterium rachunku płatniczego.


Zbiorcze zestawienie opłat zostało wygenerowane na dzień 30.11.2021r. oraz przedstawia sumę prowizji pobranych przez Bank za okres od 01.12.2020r. do 30.11.2021r. 

System bankowości elektronicznej eBankNet - gdzie szukać zestawienia opłat?

 

Dla Klientów posiadający dostęp do systemu bankowości elektronicznej eBankNet zestawienie zbiorcze można pobrać po zalogowaniu się do systemu, gdzie kolejno należy:

 

  • w zakładce historia dostępnej w menu głównym,

  • wybrać rachunek (jeżeli Klient posiada kilka rachunków zbiorcze zestawienie udostępnione będzie pod głównym rachunkiem),

  • skorzystać z opcji lista wyciągów,

  • z listy wyciągów należy wybrać pozycję z datą końcową na 30.11.2021r.,

  • rozpocznie się pobieranie pliku .pdf zawierającego w pierwszej części wyciąg a w kolejnej zbiorcze zestawienie opłat.

 

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy placówek

Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej