Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

Weryfikacja numeru PESEL

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca br. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL:

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • kartę przedpłaconą,
  • udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.

Ponadto, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

 

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Placówce Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

  Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to kwota 12 900 zł).

Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym naszym Oddziale Banku.
Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Pamiętaj!

Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.