ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Wrzutnia nocna

ebank efirma

Wrzutnia nocna - forma wpłaty zamkniętej, usługa przeznaczona dla Klientów, którzy wykazują potrzebę częstego, szybkiego oraz całodobowego odprowadzania gotówki do banku.

 

Cechy produktu:

 • umożliwia dokonywanie wpłat gotówki po zamknięciu kas w Banku
 • dostępna po podpisaniu stosownego zobowiązania w Oddziale prowadzącym rachunek
 • po podpisaniu zobowiązania Klient:
  • otrzymuje klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego
  • dokonuje wpłat w formie zamkniętej w specjalnym oznaczonym portfelu, do którego należy dołączyć dowód wpłaty (gotówka musi być posegregowana i uporządkowana)
  • Bank na podstawie dowodu wpłaty dokonuje:
   • sprawdzenia wpłaty (liczenie, sortowanie) oraz
   • uznaje rachunek Klienta kwotą wpłaty
 • wpłaty dokonane po godzinach otwarcia Banku, księgowane są na rachunku Klienta w następnym dniu roboczym lub pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

 

 

Korzyści:

 • usprawnienie obrotu gotówkowego
 • ograniczenie zagrożeń związanych z pozostawaniem gotówki w siedzibie Klienta na okresy dłuższe i w kwotach większych niż wynikające z prowadzenia bieżącej działalności
 • dostępność w godzinach nocnych
 • bezpieczeństwo
 • wygoda