ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Płatności masowe

ebank efirma

Cechy produktu:

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług (np. usługi telekomunikacyjne, komunalne itp.).
Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

 

Dla kogo produkt:

Zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp. - wszędzie tam gdzie jest duża ilość płatności przychodzących.

 

Możliwości:

Rozwiązanie polega na przyporządkowaniu, przez klienta - posiadacza rachunku bieżącego w Banku i korzystającego z systemu HomeBanking, każdemu swojemu płatnikowi, indywidualnego „wirtualnego” numeru zawierającego identyfikator płatnika/płatności. W momencie wpływu środków do Banku „wirtualny” numer rachunku płatnika/płatności zamieniany jest na właściwy numer rachunku bieżącego Klienta na którym księgowane są wpłaty. Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika/płatności są zapisywane w pliku i przekazywane przez Bank kKientowi w sposób, który umożliwia ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego klienta, a następnie automatyczne ich rozksięgowanie na indywidualne konta poszczególnych płatników.

 

Korzyści

 • Pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów;
 • Przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności;
 • Ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgadniania wpływów;
 • Duże możliwości systemu identyfikacji i elastyczność struktury identyfikatora kontrahenta;
 • Obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności);
 • Uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników;
 • Generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami;
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.

 

Udostępnienie usługi:

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej
 • korzystanie z systemu Home Banking
 • złożenie wniosku o udostępnienie usługi Płatności Masowe.