ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zebrania członkowskie 2022

ebank efirma

Szanowni Państwo, Członkowie Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej – na mocy Uchwały nr 08/III/2022 z dnia 16 marca 2022r., zgodnie z postanowieniami § 37 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w 2022 roku wg harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały. Zebrania będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 03/II/2013 z dnia 23.02.2013r.

Harmonogram zebrań członkowskich w 2022r.

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr 08/III/2022 z dnia 16.03.2022)

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

GODZINA

MIEJSCE

OSOBY OBSŁUGUJĄCE

1.

Mszana Dolna

06.04.2022

   17:00

BS Mszana Dolna ul. M.M. Kolbego 13

           Zarząd

2.

Łostówka

29.03.2022

   14:00

Restauracja "Oberwanka" w Łostówce

           Zarząd

3.

Glisne

27.03.2022

   10:00

OSP w Glisnem

           Zarząd

4.

Mszana Górna

29.03.2022

   16:00

OSP Mszana Górna

           Zarząd

5.

Łętowe

31.03.2022

   17:00

OSP Łętowe

           Zarząd

6.

Lubomierz 

28.03.2022

   16:00

Remiza OSP Lubomierz

           Zarząd

7.

Raba Niżna

07.04.2022

   16:00

OSP Raba Niżna

           Zarząd

8.

Olszówka 

03.04.2022

   09:00

OSP Olszówka

           Zarząd

9.

Kasinka Mała

07.04.2022

   17:30

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kasince Małej

           Zarząd

10.

Kasina Wielka 

10.04.2022

   11:30

OSP Kasina Wielka

           Zarząd

11.

Niedźwiedź

03.04.2022

   10:15

Lokal Banku Spółdzielczego

w Niedźwiedziu

       Marczyk Paweł

12.

Poręba Wielka

03.04.2022

   09:15

Szkoła Podstawowa

w Porębie Wielkiej

       Marczyk Paweł

13.

Konina

27.03.2022

   09:15

Szkoła Podstawowa

w Koninie

       Marczyk Paweł

14.

Podobin

27.03.2022

   10:15

Lokal Banku Spółdzielczego

w Niedźwiedziu

       Marczyk Paweł

15.

Lubień 

04.04.2022

   17:00

OSP Lubień

    Szczepaniec Lucyna

16.

Tenczyn 

27.03.2022

   11:00

OSP Tenczyn

    Szczepaniec Lucyna

17.

Krzeczów

31.03.2022

   17:00

OSP Krzeczów

    Szczepaniec Lucyna

18.

Skomielna Biała

25.03.2022

   16:00

OSP Skomielna Biała

    Szczepaniec Lucyna

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej w 2022 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 08/III/2022 z dnia 16.03.2022

Wykaz proponowanych Uchwał Zebrania Przedstawicieli

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 08/III/2022 z dnia 16.03.2022

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 03/II/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 23.02.2013