ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Wspieramy

ebank efirma

 

 

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej angażując się w rozwój gospodarczy, kulturalny i sportowy naszego regionu, przeznacza część wypracowanych zysków wspierając działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Bank wspiera finansowo miejscowe inicjatywy z zakresu:

  • oświaty
  • kultury
  • kultury fizycznej
  • ratownictwa ludności
  • opieki społecznej

 

 

 

WOŚP 2021

Akcja charytatywna Otwórzymy serca dla Marianki |LICYTACJE | - 2020 ♥♥♥Pomagamy Mariannie Popiołek♥♥♥

Akcja charytatywna #GaszynChallenge - 2020 ♥♥♥Pomagamy Tosi Popławskiej♥♥♥

Akademia Piłkarska BONITO Mszana Dolna

Akcja charytatywna Razem Dla Marysi | LICYTACJE | - 2020 ♥♥♥ Pomagamy Marysi Miąsko ♥♥♥

Wspieramy coroczną akcję pod hasłem "Bezpieczny stok z Inspektorem Wawelkiem"

Uczniowski Klub Sportowy BESKID

Uczniowski Klub Sportowy KORYO Mszana Dolna