ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Wspieramy

ebank efirma

 

 

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej angażując się w rozwój gospodarczy, kulturalny i sportowy naszego regionu, przeznacza część wypracowanych zysków wspierając działalność różnych organizacji, stowarzyszeń, czy Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Bank wspiera finansowo miejscowe inicjatywy z zakresu:

  • oświaty
  • kultury
  • kultury fizycznej
  • ratownictwa ludności
  • opieki społecznej

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy BESKID

Uczniowski Klub Sportowy KORYO Mszana Dolna