ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Wskaźniki referencyjne

ebank efirma

Informacja o wskaźnikach referencyjnych stosowanych przez Bank

 

Podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi wykorzystywanymi przez Bank do konstrukcji oprocentowania produktów bankowych są wskaźniki WIBID/WIBOR opracowywane przez administratora wskaźników referencyjnych - GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Zasady opracowywania i wartości powyższych wskaźników referencyjnych publikowane są na stronie internetowej https://gpwbenchmark.pl/

 

Alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym jest Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF), którego administratorem jest Instytut Rynku Finansowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zasady opracowywania i wartości powyższego wskaźnika publikowane są na stronie internetowej https://irf.org.pl/