ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

PSD2/TPP

ebank efirma

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera LINK

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Harmonogram publikacji wskaźników:

2022

API PSD2

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Raportowany       kwartał 

 Dostępność            (%)     

 Niedostępność               (%)           

  Dostępność                            (%)   

Niedostępność   

   (%) 

I kwartał

      100,00

        0,00

       100,00

   0,00

II kwartał

      100,00

        0,00

       100,00

   0,00

III kwartał

      100,00

        0,00

        99,50

   0,50

IV kwartał

      

       

       

   

2021

API PSD2

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Raportowany       kwartał 

 Dostępność            (%)     

 Niedostępność               (%)           

  Dostępność                            (%)   

Niedostępność   

   (%) 

I kwartał

      100,00

        0,00

       99,44

   0,56

II kwartał

       99,89

        0,11

       99,91

   0,09

III kwartał

      100,00

        0,00

       99,99

   0,01

IV kwartał

      100,00

        0,00

       99,91

   0,09

2019/2020

API PSD2

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Raportowany       kwartał 

 Dostępność            (%)     

 Niedostępność               (%)           

  Dostępność                            (%)   

Niedostępność   

   (%) 

14.12.2019r.-13.03.2020r. 

      100,00

        0,00

       98,80

   1,20

14.03.2020r.-13.06.2020r.

      100,00

        0,00

       99,82

   0,18

14.06.2020r.-13.09.2020r.

      100,00

        0,00

       99,86

   0,14

14.09.2020r.-13.12.2020r.

        99,99

        0,01

       99,03

   0,97