ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Outsourcing

ebank efirma

28.12.2020r.

----------------------------

W zakresie powierzenia czynności, o których mowa w art. 6a Prawo Bankowe, Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej zawarł umowy z następującymi podmiotami:

 

SoftNet Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 8

30-727 Kraków

KRS 0000181332, REGON 350506978, NIP 6780052374

 

Blue Media SA

ul. Powstańców Warszawy 6

81-718 Sopot

KRS 0000320590, REGON 191781561, NIP 5851351185