ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Historia

ebank efirma

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej


Mszana Dolna to niewielkie miasteczko (około 8 tys. mieszkańców) o bogatej historii sięgającej 1254 roku. Mszana Dolna leży w zachodniej części Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby, 50 km na południe od Krakowa, 50 na północ od Zakopanego.


Początki działalności bankowej w Mszanie Dolnej datują na rok 1909. Wtedy to powstała Spółka Oszczędności i Pożyczek w Mszanie Dolnej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

  • ks. Dziekan Wincenty Jankowski - jako przewodniczący,
  • Jan Ciećkiewicz (Naczelnik Urzędu Podatkowego) - jako z-ca przewodniczącego,
  • Józef Łabuz, Piotr Muniak, Józef Paś i Michał Stachura - jako członkowie.


Terenem działania Banku Spółdzielczego były : Miasto Mszana Dolna i Gminy: Lubień i Niedźwiedź.

W okresie swojej działalności Bank wielokrotnie zmieniał nazwę, zachował jednak ciągłość działania. Na terenie tym działały Kasy Stefczyka w Olszówce i Niedźwiedziu. W 1949 roku doszło do przyłączenia Kasy Stefczyka w Olszówce przez Kasę Stefczyka w Niedźwiedziu, zaś w 1950 roku Kasa Stefczyka w Niedźwiedziu została przyłączona do Gminnej Kasy Spółdzielczej w Mszanie Dolnej. W 1975 roku do Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej został przyłączony teren gminy Lubień wraz z działającym tam Oddziałem Banku Spółdzielczego w Pcimiu.

 

Do długoletnich członków organów samorządowych i pracowników Banku, którzy wnieśli duży wkład pracy w umacnianie pozycji BS na rynku lokalnym należeli:

  • w okresie międzywojennym: ks. Dziekan Józef Stabrawa - Przełożony Zarządu Kasy Stefczyka w latach 1919 - 1928 (zamęczony w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r.)
  • w okresie powojennym: Franciszek Knapczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1947 - 1950 r. a następnie od 1950- 1992 r. Prezes Zarządu Banku, w tym do 1979 r. kierujący bieżącą działalnością Banku oraz Michał Gacek - kasjer od 1946 - 1947 r., członek zarządu i Główny Księgowy Banku do 1977 roku.

 

 

W 2009r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej obchodził 100-lecie swojej działalności. Już przez cały wiek, Bank dba o swoich Klientów, z roku na rok poszerzając swoją ofertę. Do Klientów Banku należy wiele mniejszych i większych firm z całego województwa małopolskiego, jak również bardzo wielu Klientów indywidualnych.

 

Po 43 latach pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku odeszła Pani Maria Antos. Zmarła w dniu 24 lutego 2019r. Zapamiętamy ją jako kobietę życzliwą, serdeczną i ciepłą, a także jako wzorcowego przedstawiciela grupy spółdzielców. Czytaj więcej 

 

Obecnie działalnością Banku kieruje 3-osobowy Zarząd w składzie:

  • Jerzy Wójciak - Prezes Zarządu,
  • Andrzej Pieron - Wiceprezes Zarządu,
  • Marek Gach - Wiceprezes Zarządu.Naszym klientom oferujemy pełną gamę produktów bankowych we własnych, nowocześnie wyposażonych 10 placówkach. Liczna załoga z niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi, z wykorzystaniem technik informatycznych, zapewnia wysoki poziom usług bankowych.

Sytuacja finansowa Banku jest ustabilizowana, o czym świadczą dobre wyniki finansowe, stały wzrost sumy bilansowej, obliga kredytowego, depozytów i funduszy własnych.