ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Zagraniczny przelew przychodzący

ebank efirma

Zagraniczny przelew przychodzący

Aby Twój kontrahent zagraniczny mógł przekazać środki na Twój rachunek bieżący (walutowy lub złotowy) musisz podać mu następujące dane:

 

  • nazwę i siedzibę Twojej firmy
  • nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A (bank, za pośrednictwem którego
  • kod SWIFT/BIC: POLUPLPR
  • nr rachunku w formacie IBAN, tj. np.PL12880800060000001234560001