ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info

Przelew SEPA

ebank efirma

Przelew SEPA

Przelew SEPA jest to:

 • zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA,
 • waluta przelewu –EUR
 • opcja kosztowa – SHA („pół na pół”)
 • kwota przelewu – nieograniczona
 • niski koszt przelewu
 • aby przelew zagraniczny mógł być zakwalifikowany jako przelew SEPA, koniecznie należy posiadać prawidłowy kod SWIFT i nr rachunku odbiorcy w formacie IBAN

 

Aby zrealizować przelew SEPA wystarczy:

 • Posiadać konto w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej
 • Udać się do dowolnej placówki naszego Banku
 • Posiadać dane odbiorcy zagranicznego, takie jak:
  • Imię, nazwisko, adres
  • Nr rachunku w formacie IBAN
  • Kod SWIFT (BIC)
 • Bank odbiorcy musi być uczestnikiem systemu SEPA – sprawdź tutaj.