ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych lub wyodrębniania środków na określony cel i przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń finansowych, np. rozliczenie funduszy unijnych.