ebank efirma ebank efirma kartosfera kartosfera info
ebank efirma

PRZEDSIĘBIORCO!

ZŁÓŻ WNIOSEK W SYSTEMIE BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 
o subwencję finansową w ramach TARCZY FINANSOWEJ PFR

Kontakt w sprawie Tarczy Finansowej  (18) 26 93 165

 

---------------------------------------------------------------------------------

Klienci naszego Banku otrzymali już ponad 50 mln wsparcia! Bądź jednym z nich!

---------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż rolą Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej jest umożliwienie złożenia wniosku o subwencje finansową w bankowości elektronicznej. Bank nie będzie weryfikował przekazywanych danych do Polskiego Funduszu Rozwoju. Przekazane informacje nie stanowią porady prawnej ani finansowej oraz nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,  w tym co do praw lub obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać  z pomocy podmiotów zawodowo świadczących usługi prawne, podatkowe, księgowe lub innego rodzaju usługi profesjonalne.

22.06.2020

----------------------------

ZGŁOSZENIE REKLAMACJE - POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

W ramach złożonego wniosku o przyznanie subwencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej naszego Banku, Klient może złożyć zgłoszenie reklamacyjne. Bank w takiej sytuacji uruchamia postępowanie wyjaśniające.

 

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać ze zgłoszenia reklamacyjnego w ramach złożonego wniosku? O niezgodnościach i błędach jakie PFR kwalifikuje  do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego przeczytasz na stronie PFR w artykule poświęconym właśnie procedurze wyjaśniającej.

 

W przypadku reklamacji prosimy o przysłanie poniższego formularza (załącznik) wraz z załącznikami (o ile występują) na adres e-mail: kredyty@bsmszana.pl

 

Załącznik:

Formularz zgłoszenia dotyczący Tarczy Finansowej PFR

 

 

28.05.2020

----------------------------

Od dnia 28 maja 2020r. - obowiązuje zmieniony regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" Więcej informacji przeczytasz na stronie PFR

Aktualnie obowiązujący regulamin - od 28 maja 2020r. 

Rejestr zmian w regulaminie

Treść regulaminu obowiązująca - do 28 maja 2020r.

Archiwalna wersja regulaminu w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi w dniu 28 maja 2020 r.

19.05.2020

----------------------------

Z dniem 18.05.2020r. PFR uruchomił PROCEDURĘ ODWOŁAWCZĄ od otrzymanej decyzji. Więcej informacji przeczytasz na stronie PFR

Odwołanie jest wnioskiem składanym przez Przedsiębiorcę, który – wskutek złożenia wniosku pierwotnego – otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana. 

 • Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy.
 • Odwołanie może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej;

Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku i należy go składać w bankowości elektronicznej eBankNet lub eFirma w zakładce Wnioski. 

13.05.2020

-----------------------------

Poniżej zestawienie odnośników do stron oraz najważniejszych dokumentów związanych z programem Tarcza Finansowa PFR: 

WAŻNE!

ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE ZAPISY REGULAMINU: 

"Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia                  31 grudnia 2020 r.:

a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz 

 

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu."

Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.

30.04.2020

-----------------------------

 • JESTEŚ MIKRO, MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ?
 • ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW?
 • TWOJE OBROTY (PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY) SPADŁY O CO NAJMNIEJ 25%?

 

Składanie wniosków w ramach programu Tarcza Finansowa PFR rozpoczęło się 29 kwietnia br. i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej!

Pamiętaj, im szybciej tym lepiej, pula środków jest ograniczona!

 

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z informacjami związanymi z Tarczą Finansową          aktualizowanymi na bieżąco przez Polski Fundusz Rozwoju na stronie internetowej www.pfr.pl/tarcza

 

Sprawdź najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
 6. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

WAŻNE:

W celu sprawnego wypełnienia wniosku oraz uzyskania odpowiedzi na pytania: jak liczyć zatrudnienie i obroty o czym mowa w pkt 6 koniecznie zapoznaj się z bazą pytań i odpowiedzi, które znajdziesz na stronie PFR. Szczególnie odszukaj odpowiedzi na pytania: 

 • Dane z jakiego okresu lub którego dnia są brane pod uwagę w celu ustalenia statusu mikrofirmy oraz MŚP na potrzeby Programu?
 • Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji?
 • Jaka jest maksymalna kwota subwencji finansowej przyznawana mikrofirmom w ramach Programu i jak jest ona obliczana?
 • Na który moment liczony jest stan zatrudnienia wykorzystywany na potrzeby ustalenia poziomu udzielanej subwencji finansowej dla mikrofirm?
 • W jakiej sytuacji MŚP może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu?
 • Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?
 • Jaki jest cel wskazywania we wniosku o subwencję zakładanej części pokrycia strat w perspektywie 12 miesięcy? 
 • Czy liczba pracowników jest jedynym głównym kryterium podziału? Co z firmami, które operują przez podwykonawców, albo zatrudniają pracowników na kontraktach (np. firma ma 5 osób na etacie ale 55 na kontrakcie B2B)?
 • Jak wygląda sytuacja firm zatrudniających w niepełnym wymiarze godzin? Czy dwóch pracowników na pół etatu to w świetle kryteriów TF dwóch pracowników czy jeden pracownik (jeden etat)?

 

Zachęcamy do śledzenia dalszych informacji związanych z Tarczą Finansową na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Znajdą tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które pojawią się na etapie składania wniosku, korzystania z udzielonej subwencji oraz jej umorzenia.